Usługi glebogryzarką ciągnikową

Glebogryzarka to maszyna do uprawy ziemi, niezastąpiona do spulchniania i wyrównywania gleby. Czynnością niezbędną w pielęgnacji ogrodu jest spulchnianie gleby – utworzenie przestrzeni, która zostanie wypełniona powietrzem i wodą.

Usługi glebogryzarką Częstochowa cena

Oferujemy usługi glebogryzarką. W jednym przejeździe likwiduje ona starą darń, przygotowując ziemię do ponownego siewu nasion. Skraca to czas potrzebny do wykonania uprawy, oraz oszczędza podłoże przez ograniczenie ilości zabiegów agrotechnicznych do niezbędnego minimum. Usługę wykonujemy traktorem KUBOTA lub URSUS C330, glebogryzarką o szerokości 140cm.

Usługi glebogryzarką Częstochowa cena
Usługi glebogryzarką Częstochowa cena